پیدا

اربعین

درخواست حذف اطلاعات

من نمیخاستم مدیون خودم باشم و احتمالا تو ک اگه لحظه های خوشی با هم داشتیم تمومش کنیم و بعد حسرت بخوریم ولی باشه اگه اذیت میشی کنار من برو خ ظ! . . . . . . و پر شدم از فریادِ درد! نمیتونم! میفهمی؟ نمیتونم. بحث این نیس ک بگم اگه بخامم نمیتونم. نه حتی اگه نخام هم نمیتونم! من پر شدم از این حسِ بی نظیر نگیرش از من باشه من بد، ولی نگیرش از من من پست، ولی تو نگیرش از من