پیدا

جنون

درخواست حذف اطلاعات

آهای عالی جنابِ عشق فرشته ی عذابِ عشق حریف تو نمیشه این قلبِ بی صاحب عشق! منو دیوونه میخای تو اینجوری خوشی عشق ولی بازم دمت گرم، چه زیبا میکُشی عشق... آدم به یه جایی که می رسه، ... ولش کن حوصله توضیح هیچی نیست از بس این روزا دارم توضیح میدم خسته م ازت! واقعا گیر بین یه مشت آدم که نمیفهمن حرفمو و برام نسخه می پیچن فوری دل من نمیخاد توضیحی بدم. دلم نمیخاد حرفی بزنم. انگار که هیچ رشته ای بین من و دیگران نمونده که وصلمون کنه بریده! "با اینکه حتی تو زندگیمون یه روز خوبم با هم ندیدیم اما هنوزم باور ن ما زنده ایم و از هم بریدیم با اینکه توی بود و نبودت تنها دلیل دیوونگیمه اصرارم اینه هر جا که میرم بگم هنوزم تو زندگیمی بگم هنوزم تو زندگیمی .... مث یه دیوونه شدم که خسته س از دیوونگیش ولی نمیذاره جنونشم بمیره جنون بمیره ... یکی ب دادم برسه به قیمت کُشتن من امیدِ برگشتنتو ازم بگیره از من بگیره..." میدونی، زندگیم شبیه مرگ شده. ولی نمیدونم مرگ چه شکلیه ! دلگیر م! از همه. نه از خودم نه. از خودم چیزی نمونده . از همه ولی دلگیرم ... شبیه آهنگ های سوز دار آذری شدم....