پیدا

چقده رفتارت تاثیر داره رو من

درخواست حذف اطلاعات

دل درد دارم! دیگه رو خاک وجودم نه گلی هست نه درختی لحظه های بی تو بودن می گذره اما به سختی دیگه جونم ب لب رسیده از این آشفتگیِ خونه تازه امروز کار نقاش تموم میشه و از فردا کاغذ دیواری... ببین چند وقته تو اتاقم نخ دم باید برای کارگاه فردا ع بگیرم و هیچ ایده ای در موردش ندارم تا که یک روز تو رسیدی توی قلبم پا گذاشتی غصه های عاشقی رو تو وجودم جا گذاشتی زیر رگبار نگاهت دلم انگار زیر و رو شد برای داشتن عشقت همه جونم آرزو شد تا نفس کشیدی انگار نفسم برید تو ابر و باد و دریا گفتن حس عاشقی همینه قراره برم جلوی موهامو کوتاه کنم نمیدونم بهم میاد یا نه. ولی مامانم میگه آره بزن دیروز قرار بود بریم ک یه ید فوری و ضروری پیش اومد نتونستم حتی باشگاه هم برم امروز شاید بریم اگه کار دیگه ای پیش نیاد(چپ چپ) خیلی بد شده همه چی احساس زشت بودن می کنم. بنظرت ابروهامو بردارم؟ این مدلی دوس دارم ولی انگار بهم نمیاد نگا سه ساعته اومدم الکی چیز میز می نویسم بجای اینکه برم ترجمه کنم مطلب فلان پاشم برم...